Kooperativa SK

KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group ponúka občanom, fyzickým a právnickým osobám viac ako 60 produktov poistenia vrátane toho cestovného v ktorom sú samozrejme aj naše služby. Poskytujú služby takmer 1,5 milióna klientov. Prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku, KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, bola založená 30. októbra 1990. Viac informácií nájdete tu

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!