Letecký slovníček - security a safety

Letecký slovníček - security a safety

Security

S týmto pojmom sa stretne každý cestujúci, ktorý chce niekam letieť, hneď po odbavení na odbavovacej prepážke Vás totiž čaká Security control - bezpečnostná kontrola.  Na bezpečnostnej kontrole je každý cestujúci povinný predložiť ku kontrole príručnú batožinu, sú kontrolované tekutiny, elektronika a podobne.  Cestujúci je povinný všetko vybrať z vreciek, zložiť opasok a ak je vyzvaný bezpočnostním pracovníkom musí tiež zložiť topánky a je vykonaná kontrola röntgenom.

Všetky tieto bezpečnostné činnosti spadajú teda pod pojem security, čo znamená - bezpečnostná ochrana.

Safety

 

Jedná sa o prevádzkovú bezpečnosť.  Safety má za úlohu prevenciu nehôd a incidentov.  Takzvaný Safety management systém je balíček nástrojov, ktorý letisko používa na identifikáciu nebezpečenstva a riadenie bezpečnostných rizík.  Je postavený na predpisoch a postupoch, ktoré musia byť dodržiavané, zabehaných technológiách a na preškolených zamestnancoch.

Security aj safety má spoločne za úlohu zaistiť na letisku bezpečnosť.

Žiadosť o kompenzáciu on-line

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!