Má dopravca povinnosť odškodniť cestujúcich za štrajk?

Má dopravca povinnosť odškodniť cestujúcich za štrajk?

Mnohým cestujúcim sú lety odrieknuté, v lepšom prípade o mnoho hodín posunuté, pretože štrajkuje personál niektorej zo zložiek, ktoré zabezpečujú prípravu a priebeh každého letu. Nejde len o pilotov a letušky, ale aj o pracovníkov odbavenia, manipulácie s batožinou, pracovníkov technickej prípravy letu a nákladu, obsluhy letiskovej techniky, dodávateľov jedál a pohonných hmôt, ale aj upratovačky letísk a najmä často ide o riadiacich letovej prevádzky. Tisíce cestujúcich trávia hodiny na letiskách a čakajú, až a či budú môcť odletieť do svojej vytúženej destinácie.

Európska legislatíva, teda Nariadenie (ES) č. 261/2004, určila odškodniť cestujúcich, ktorí nemohli odletieť podľa plánu. Určila však iba leteckého dopravcu, ktorý musí cestujúcich odškodniť a to vtedy, ak za to môže sám.

Ako je to teda u štrajkov?

Ak štrajkujú zamestnanci akejkoľvek inej zložky než samotného dopravcu, má v tom nariadenie jasno - letecký dopravca ich ovplyvniť nemôže a nenesie teda zodpovednosť. Tisíce nedobrovoľných nocľažníkov na letiskách paralyzovaných štrajkujúcimi dispečermi musí trpezlivo čakať, až štrajk skončí.

Keď ale štrajkujú zamestnanci samotnej leteckej spoločnosti, názory na to, nakoľko tomu dopravca zabrániť mohol, sa rôznia. Nariadenie samo štrajk bližšie nerozlišuje a súdne výklady v tom smere sa rôznia. V zásade každý súd, ktorý sa týmto zaoberal, zvažoval, nakoľko bol letecký dopravca v pozícii "vykorisťovateľov ľudskej práce" a nakoľko mali odbory možnosť svoje požiadavky riešiť inak ako štrajkovou akciou. Prvý výrok o tom, ktorý štrajk zamestnancov bol uznaný ako "oprávnený" a teda dopravca musel odškodniť cestujúcich, ktorí ním boli postihnutí, prišiel v máji 2018. Avšak, v ďalších sporoch naopak súdy skonštatovali, že dopravcovia viedli rokovania s odbormi dostatočne a nemohli teda urobiť viac pre odvrátenie štrajku a odškodnenie cestujúcim nepriznali.

Avšak, nech už je dôvod zrušenia letu akýkoľvek (teda aj kvôli štrajku), letecký dopravca má povinnosť cestujúceho riadne a bez meškania informovať o zmene, ponúknuť náhradné riešenie, zaistiť cestujúcim starostlivosť po dobu čakania na náhradný odlet (občerstvenie, hotel, taxi) a prípadne vrátiť cestovné, ktoré za neuskutočnený let zaplatili.

 

Žiadosť o kompenzáciu on-line

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!