Meškanie letu – čo potrebujete vedieť?

Meškanie letu vás môže stretnúť kdekoľvek – pri lete cez pol zemegule rovnako ako keď cestujete do susedného štátu. V prípade meškania nezostáva nič než dúfať, že pôjde len o krátkodobú záležitosť a všetko bude za niekoľko (desiatok) minút v poriadku. Stať sa ale môže i to, že čakanie sa z minút predĺži na celé hodiny. Čo potom robiť a aké máte práva?

Komplikácie

To, že meškanie letu môže skomplikovať celú cestu, asi nie je potrebné zdôrazňovať. Zmeškať môžete ako nadväzný spoj – nadväzný let, prípadne iný dopravný prostriedok, tak dokonca aj samotný účel cesty. To môže nastať v prípade, že cestujete napr. na obchodnú schôdzku, športové stretnutie, koncert, či za iným krátkodobým účelom. Vzhľadom na to, že meškanie letu sa nedá predvídať, je jediné odporúčanie: mať pri podobných cestách dostatočnú časovú rezervu. Kľudne odleťte o deň skôr a ak dôjde k meškaniu, nemusíte sa stresovať tým, že niečo premeškáte.

Let mešká – kto mi povie, čo teraz?

Zostať kvôli meškaniu trčať na letisku je nepríjemná vec a ešte omnoho horšie je, keď nemáte poňatie o tom, čo by ste mali podniknúť. Naviac ste pri všetkej tej smole  v cudzej krajine, kde sa ťažko dohovoríte. Pomôcť vám potom môže naša služba Travel Asistent (Student Agency, FIRO-tour), ktorej súčasťou je okrem iného aj non stop asistenčná linka. Na tu máte možnosť zatelefonovať a naši odborní pracovníci vám poradia, ako v nepríjemnej situácii postupovať a aké sú vaše práva. V prípade, že letíte s cestovnou kanceláriou, pomôže vám váš delegát. Click2Claim spolupracuje s celým radom cestovných kancelárií.

Nárok na starostlivosť

Pri dlhom čakaní na oneskorený let by sa mal letecký dopravca o svojich cestujúcich postarať. Európske nariadenie 261/2004 hovorí o tom, že letecká spoločnosť by mala poskytnúť opateru v podobe občerstvenia zodpovedajúceho dobe čakania a dva telefónne hovory alebo emaily zadarmo. V prípade, že by sa čakanie pretiahlo do nočných hodín, dopravca by mal zaistiť aj nocľah v hoteli a dopravu medzi hotelom a letiskom.

Čo keď sa dopravca nepostará?

Môže nastať situácia, kedy sa o cestujúcich dopravca nemôže postarať a všetko si potom musia zaistiť sami. Preto rozhodne odporúčame mať pri sebe dostatok finančnej hotovosti. Určite neurobíte chybu, keď budete mať pri sebe aj dostatok liekov, ktoré užívate, aby ste i v prípade meškania letu mohli užiť svoj pravidelný liek.  Myslite aj na to, v ktorú dennú, či nočnú hodinu poletíte. Ak napríklad odlietate veľmi zavčasu ráno a teraz čakáte na oneskorený let, môže sa stať, že už žiadne občerstvenie nezoženiete. Dostatok pitia a malý olovrant vám potom určite príde vhod. Pred cestou sa zamyslite nad tým, čo by sa vám mohlo pri meškaní letu hodiť – napríklad aj v horúcom lete príde vhod svetrík, pretože klimatizácia v letiskovej hale vie byť veľmi nemilosrdná.

Finančná kompenzácia

To, kedy má cestujúci nárok na finančnú kompenzáciu za meškanie letu upravuje Nariadenie Európskej únie č. 261/2004. Pre získanie kompenzácie je potrebné splnenie niekoľkých podmienok. Po prvé by sa cestujúci mal do cieľovej destinácie dostať minimálne o tri hodiny neskôr. Ďalej je nutné, aby meškanie bolo zavinené dopravcom a nie okolnosťami, ktoré letecká spoločnosť nemohla ovplyvniť. To znamená, že let nesmie meškať kvôli počasiu, štrajku ďalších subjektov, bezpečnostnej situácii, živelnej katastrofe, obmedzeniu prevádzkyschopnosti letiska, alebo kvôli riadeniu letovej prevádzky. Poslednou podmienkou je, aby let realizoval dopravca, sídliaci na území EÚ, alebo aby let odlietal z letiska v EÚ.

Výška finančnej kompenzácie

Akú výšku finančnej kompenzácie cestujúci získa, určuje letová vzdialenosť. Ak je   vzdialenosť do 1500 km, dostane cestujúci odškodnenie vo výške 250€. Pri letoch medzi 1501 a 3500 km cestujúcemu patrí odškodnenie 400 €, a ak je vzdialenosť väčšia než 3500 km, výška kompenzácie činí 600 €! Výnimkou sú lety v rámci EÚ, kde cestujúcim prináleží odškodnenie vo výške 400 € i v prípade, ak let je dlhší ako 3500 km - jedná sa predovšetkým o zámorské územia, ktoré sú súčasťou  niektorého zo štátov EÚ.

Chcem kompenzáciu – s kým to mám riešiť?

Pokiaľ boli splnené podmienky pre získanie finančnej kompenzácie, mal by sa cestujúci obrátiť priamo na leteckého dopravcu. Je však možné, že dopravca nebude chcieť komunikovať a bude sa snažiť všemožne vyhovoriť a plateniu odškodnenia sa  tak vyhnúť. Pohodlnejšie je osloviť Click2Claim – my vybavíme všetku komunikáciu s dopravcom a ušetríme vám ako čas, tak zbytočné znervózňovanie. Stačí len vyplniť jednoduchý formulár, kam zadáte informácie o lete, údaje o vás a vašich spolucestujúcich, pripojíte prílohy (letenku, palubnú vstupenku) a formulár odošlete – nezaberie vám to viac ako 10 minút. Následne sa vám ozve náš pracovník, ktorý všetko vybaví za vás. A pozor – nárok na finančnú kompenzáciu si môžete uplatniť až tri roky spätne!

Aké doklady budem potrebovať?

Pre úspešné vymoženie odškodnenia je potrebné dokázať, že cestujúcemu vznikol nárok na finančnú kompenzáciu. K tomu poslúži letenka a palubná vstupenka. Odporúčame teda tieto doklady nevyhadzovať. Letenka postačí aj v elektronickej podobe a v prípade potreby si ju je možné znovu vyžiadať. U palubnej vstupenky to mnohokrát už možné nie je a často je požadovaná ako dôkaz o účasti na lete.

Budem potrebovať potvrdenie o meškaní letu?

Rozhodne nie je na škodu ho mať. Hoci potvrdenie o meškaní letu nie je pre získanie finančnej kompenzácie nevyhnutné, cestujúcemu sa môže hodiť v prípade, kedy dopravca nebude chcieť nárok na odškodnenie uznať a celá záležitosť sa dostane na súd. Potvrdenie o meškaní letu potom slúži ako dôkaz. Ďalej sa bude hodiť tým, ktorí majú let poistený – potvrdenie je dôkazom aj pre poisťovňu. U oneskorených letoch je dôležitý čas príletu do cieľovej destinácie, kde je možné si potvrdenie vyžiadať.  Malo by obsahovať informácie o čísle letu a o čase plánovaného i skutočného príletu. Malo by z neho byť zrejmé, aké veľké meškanie bolo.

Potrebujem sa dostať na miesto včas – mám si kúpiť novú letenku?

Zakúpenie novej letenky je ošemetná vec. Nákup letenky je totiž uzavretie zmluvy o preprave a v prípade oneskorenia má teda cestujúci nárok na finančnú kompenzáciu (pri splnení vyššie uvedených podmienok). Ak však dôjde k tomu, že cestujúci oneskorený let nevyužije, je to vnímané ako odstúpenie od zmluvy s dopravcom a nevzniká tak nárok na finančnú kompenzáciu, ani na preplatenie výdavkov. Vždy je lepšie sa na postupe dohodnúť s leteckým dopravcom. Pri meškaní dlhšom ako 5 hodín má totiž letecká spoločnosť povinnosť poskytnúť náhradné spojenie – ak samozrejme existuje. Ak je meškanie kratšie je „výhodnejšie“ vydržať a potom reklamovať príslušnú kompenzáciu.

Nedostal som finančnú kompenzáciu – čo mám robiť?

Existujú prípady, kedy letecké spoločnosti cestujúcemu nevyplatia finančnú kompenzáciu, hoci má na ňu nárok. Click2Claim zamestnáva odborníkov priamo z leteckej prevádzky a naviac disponuje nástrojmi, ktorými overuje, či cestujúci má nárok na odškodnenie. Okrem toho máme medzi dopravcami určitú autoritu, vďaka ktorej vymôžeme finančnú kompenzáciu pre našich klientov ľahšie.
 

Žiadosť o kompenzáciu on-line

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!