Stratená batožina a vy nemáte uschované účtenky? V budúcnosti už to snáď nebude potrebné!

Stratená batožina a vy nemáte uschované účtenky?  V budúcnosti už to snáď nebude potrebné!

Letné prázdniny sa pomaly ale isto blížia ku svojmu koncu, ale niektorí majú stále letnú dovolenku pred sebou, na ktorú si každý berie jedno alebo viac batožiny.  Viete, na čo máte právo a čo robiť, keď sa batožina stratí?

Problematiku stratených alebo poškodených batožín upravuje Montreálsky dohovor, ktorý v týchto prípadoch stanovuje zodpovednosť leteckého dopravcu.

Stratená batožina sa hľadá po dobu 21 dní, a ak nie je nájdená, možno požadovať od dopravcu náhradu majetkovej škody vyčíslenej hodnotou batožiny a jej obsahu s prihliadnutím na opotrebenie.  Rovnako možno ako náhradu škody nárokovať výdavky na obstaranie potrebných vecí osobnej potreby pri nedoručení batožiny, tu je nutné si uschovať účtenky k prípadnému doloženiu.  Celková náhrada je obmedzená čiastkou 1121 USD, čo je v prepočte približne 1300 eur.

 

 Pozor na lehoty!

Lehota na uplatnenie požiadavky na preplatenie za oneskorenú batožinu je iba 21 dní od dátumu doručenia.  Škodu zo batožinu stratenú (po uplynutí 21 dní), alebo poškodeného / chýbajúceho obsahu možno uplatniť do 2 rokov od dátumu letu.  Avšak podľa našich skúseností odporúčame škodu uplatniť čo najskôr.  Tieto požiadavky možno smerovať na dopravcu na poslednom alebo prvom úseku cesty.

 Náhradu škody si je možné uplatniť len po jednej línii, a to buď iba po leteckom dopravcovi alebo na základe poistenia batožiny v rámci cestovného poistenia.

 

 Súdny dvor chce všetko zjednodušiť!

 Európsky Súdny dvor vyriešil otázku spojenú s posudzovaním hodnoty stratenej batožiny na základe udalosti, kedy sa cestujúci Vueling Airlines domáhal maximálnej náhrady za stratenú batožinu.  Súdny dvor dospel k tomu, že cestujúci na to, aby mu bola vyplatená maximálna výška, musí preukázať to, čo v stratenej batožine bolo s preukázaním hodnoty vecí.  Toto je však veľmi ťažké, ak si nepamätáte celý zoznam vecí a nevlastníte k nim účtenky.  Súdny dvor chce odľahčiť dokazovania hodnôt a na slovenských súdoch teda bude záležať, či budú trvať na preukazovaní obsahu stratenej batožiny alebo budú k cestujúcim prívetivejší. 

Žiadosť o kompenzáciu on-line

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!

Cookies používame na zlepšenie fungovania našej webovej lokality. Pokračovaním prezerania súhlasíte s ich používaním. viac informácií