Zrušené lety

Zrušené lety sú každodenným javom na všetkých letiskách v rámci EÚ. Ak sa aj vás dotkla problematika zrušených letov, tak máte možno nárok na odškodnenie. Daná situácia však musí spĺňať podmienky stanovené európskym nariadením 261/2004. Ak dopravca nesplnil určené podmienky, začnite situáciu riešiť a domôžte sa svojej náhrady za zrušený let.

Pri zrušení letu vzniká nárok na starostlivosť a pomoc:

Právo na občerstvenie a stravu zodpovedajúcu dĺžke čakania.

Hotelové ubytovanie a doprava s ohľadom na denný či nočný čas a dĺžku čakania.

Zrušenie cesty a vrátenie ceny letenky, resp. návrat do miesta odletu najbližším možným spojom.

Ak náhradné lietadlo pristane v cieli s meškaním väčším než 3 hodiny a k zrušeniu letu došlo vinou leteckej spoločnosti, vznikne nárok na finančnú kompenzáciu:

250 EURO

DO 1500 KM

400 EURO

1501 ? 3500 KM

600 EURO

NAD 3500 KM

Na kompenzáciu nie je nárok, ak dopravca zaistil náhradné spojenie s príletom:

  • ak let nemeškal na prílete viac než 3 hodiny oproti plánovanému príletu
  • ak mimoeurópsky dopravca letí v smere do EÚ
  • ak k meškaniu došlo následkom mimoriadnych okolností (štrajk, počasie, živelné pohromy)

 

Kompenzácia za zrušenie letu

Ak bol váš let zrušený, potom je tu kompenzácia za zrušenie letu. Ide o záväzok zo strany dopravcu vychádzajúci z prepravnej zmluvy.

Máte na ňu nárok, ak dopravca nedodržal náležitosti, ktoré mu v tejto situácii ukladajú európske nariadenia. Kompenzácia za zrušenie letu tak aspoň trochu zmierni ťažkosti spojené s touto nepríjemnou situáciou.

Žiadosť o kompenzáciu on-line

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!