Letecký slovníček - slot

Letecký slovníček - slot

Slot - blokový čas, kedy je umožnený pohyb lietadla na letisku alebo do vzduchu

Letiskové sloty sú koordinované letiskom.  Sú vydávané na riadených letiskách, spravidla na letiskách s veľkým počtom príletov a odletov a na menších letiskách v čase, keď sú viac vyťažené.  Funguje to tak, že ak je na letisku veľa lietadiel, sú prideľované odletové a príletové sloty, ktorých sa treba držať.  Letiskový slot vlastne udáva povolenie k pohybu na koordinovanom letisku a počíta sa od začiatku rolovania po dráhe.

ATC slot úzko súvisí s kapacitou vzdušného priestoru a vydáva sa z dôvodu, aby nedošlo k preplneniu vzdušného priestoru. Týmito slotmi sa teda reguluje počet lietadiel vo vzdušnom priestore.  ATC slot sa počíta od doby okamihu začatia štartu na dráhe.

Zaujímavosť ku slotom, tzv. READY MESSAGE - ak je posádka pripravená k okamžitému spusteniu motorov (pred časom slotov),  je možné vyslať READY MESSAGE a služba ATC sa pokúsi nájsť najbližší voľný SLOT pre odlet v skoršom čase, než bol pôvodný SLOT.

 

Žiadosť o kompenzáciu on-line

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!