Cenník

BASIC - Vybavenie žiadosti je bez servisného poplatku. Naša provízia je odčítaná až z úspešne vymoženej žiadosti a je vrátane DPH.

PREMIUM - Servisný poplatok uhradíte pri dokončení žiadosti v CZK. Naša percentná provízia bude odčítaná až z úspešne vybavenej žiadosti. V prípade úspešne vymoženej žiadosti je servisný poplatok súčasťou našej provízie, je však nevratný v prípade, že nárok na finančnú kompenzáciu nebude uznaný.

Bežný cestujúci

Zákaznícky program

Servisný poplatok (vr. DPH)

Počet sťažností
po uhradení poplatku

Provízia z úspešne
vymoženej sťažnosti bez DPH

Basic 0 € 0 Kč 1 27 %
Premium 8 € 200 Kč 1 23 %

Travel

Zákaznícky program Servisný poplatok (vr. DPH) Počet sťažností
po uhradení poplatku
Provízia z úspešne
vymoženej sťažnosti
Travel asistent 4 € 89 Kč 1 19 %
Travel RokSpäť 0 € 0 Kč 1 25 %
Travel standard 0 € 0 Kč 1 25 %

Pozn.: Výška servisného poplatku je stanovená v EUR. Sumy v Kč sú orientačné.
Pre prepočet EUR/Kč bol použitý kurz 1 EUR = 24,95 Kč.
Pre presný ekvivalent a prípadné platby treba vždy použiť aktuálny kurz EUR/CZK.

Cenník je platný pre všetky žiadosti podané od 3.7.2019 od 09:00.

Žiadosti podané do 3.7.2019 do 08:59 vybavíme za províziu uvedenú v Príkaznej zmluve.

Žiadosť o kompenzáciu on-line

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!