Odopretie nástupu

Letecká doprava prináša rôzne strasti a peripetie. Medzi tie najbežnejšie patrí omeškanie alebo zrušenie letu. Aj keď vás tieto problémy nepostihli, ešte stále sa môže stať, že vám bude odopretý nástup do lietadla! Hoci to môže znieť neuveriteľne, naozaj môže dôjsť k tomu, že napriek tomu, že máte platnú letenku a k nástupu do lietadla ste sa dostavili včas, personál vás na jeho palubu nepustí.

Prečo?

Dôvodov môže byť mnoho, napríklad bezpečnostné dôvody, alebo preto, že na palube lietadla je obmedzený počet personálu. K tomu dochádza v prípade, že niekto z palubného personálu má zdravotné komplikácie a nemôže letieť. Vzhľadom k tomu, že predpisy určujú, že každý stevard alebo letuška má na starosti určitý počet cestujúcich, tak v prípade, že dôjde k nečakanej udalosti u leteckého personálu a zníži sa ich počet, nemôžu niektorí cestujúci na daný let nastúpiť. Dôvodom ale môže byť aj overbooking. To znamená, že aerolinky predali viac leteniek, než je počet sedadiel na palube. Je to preto, že dopravcovia predpokladajú, že nie všetci cestujúci naozaj odletia a chcú tak mať ďalších cestujúcich "v zálohe". A s tým je logicky spojené riziko toho, že k odletu príde viac ľudí, než je kapacita lietadla a problém je na svete.
 
Ak dôjde k situácii, kedy je viac cestujúcich než miest v lietadle, zamestnanci aeroliniek najprv zisťujú, či niekto z cestujúcich nemá záujem letieť ďalším letom dobrovoľne. Pokiaľ sa žiaden takýto človek nenájde, alebo ich nie je dostatok, pristupujú k tomu, že nadpočetným cestujúcim odoprú nástup do lietadla.

Čo ďalej ? Mám si kúpiť ďalšiu letenku?

Či už dobrovoľne alebo nie, ak sa nedostanete do lietadla, letecký dopravca by sa o vás mal postarať. Ako prvé by mal cestujúcim zabezpečiť náhradný let, alebo preplatiť letenku. Potom by aerolinky mali cestujúcim poskytnúť zodpovedajúcu starostlivosť. Ide hlavne o zabezpečenie občerstvenia priamo úmerného dĺžke čakania a dvoch telefónnych hovorov, či emailov zadarmo. Ak by náhradné lietadlo odlietalo až druhý deň, mal by letecký dopravca cestujúcim zabezpečiť hotel a dopravu do hotela a druhý deň na letisko.

Dostanem finančnú kompenzáciu?

To, či cestujúci má nárok na odškodnenie v prípade, že mu nebol umožnený nástup  do lietadla, závisí od toho, aké pre to boli dôvody. Pokiaľ je vina na strane dopravcu, čo by bolo v prípade overbookingu, nárok na odškodnenie cestujúci majú. V prípade, že na vine sú zdravotné komplikácie personálu, tak túto skutočnosť aerolinky ovplyvniť nemôžu a nárok na kompenzáciu tak nevznikne. Záleží ale na tom, kde k takejto komplikácii dôjde. Ak je to na domovskom letisku dopravcu, tak túto skutočnosť môže ovplyvniť a cestujúci potom s najväčšou pravdepodobnosťou budú mať nárok na finančnú kompenzáciu.
 

Žiadosť o kompenzáciu on-line

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!