Meškanie letov

Meškajúce lety sprevádzajú každodennú prevádzku väčšiny letísk. Je na čase, aby sa cestujúci začali dožadovať svojich práv na náhradu za nepríjemnú situáciu. Za meškajúci let sa považuje situácia, keď neodlietate podľa príslušného letového poriadku. Aby ste mohli uplatniť nárok na náhradu škody, musí meškanie spĺňať niekoľko kritérií.

Ak let mešká, vzniká nárok na starostlivosť a pomoc:

Právo na občerstvenie a stravu zodpovedajúce dĺžke čakania.

Hotelové ubytovanie a doprava s ohľadom na denný či nočný čas a dĺžku čakania.

Ak je meškanie dlhšie než 5 hodín, môže sa cestujúci vzdať cesty alebo jej pokračovania a požiadať o vrátenie ceny letenky, resp. návrat do miesta odletu najbližším možným spojom.

Ak let pristane v cieli s meškaním väčším než 3 hodiny a k tomuto meškaniu došlo vinou dopravcu, vznikne nárok na kompenzáciu:

250 EURO

DO 1500 KM

400 EURO

1501 ? 3500 KM

600 EURO

NAD 3500 KM

Na kompenzáciu nie je nárok:

  • ak let nemeškal na prílete viac než 3 hodiny oproti plánovanému príletu.
  • ak mimoeurópsky dopravca letí v smere do Európskej únie.
  • ak k meškaniu došlo následkom mimoriadnych okolností (štrajk, počasie, živelné pohromy)
 

 

Kompenzácia za meškanie letu

Ak váš let mešká a vy ste nestihli iný spoj alebo vám táto situácia spôsobila iné ťažkosti? V tom prípade letecká spoločnosť nesplnila záväzky dané prepravnou zmluvou a vy máte nárok na kompenzáciu za meškanie letu.

Kompenzácia za meškanie letu je váš nespochybniteľný nárok voči dopravcovi, ak splníte potrebné podmienky.

Žiadosť o kompenzáciu on-line

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!