Kompenzácia meškanie letu

Kto má nárok na odškodnenie?

Pokiaľ sú splnené podmienky na to, aby bola finančná kompenzácia vyplatená, mal by ju dostať každý cestujúci s platnou letenkou, bez ohľadu na vek alebo národnosť. Teda aj deti, ktoré majú samostatné sedadlo, alebo ľudia žijúci mimo Európsku úniu.

Kto dostane peniaze?

Nárok na finančnú kompenzáciu je vždy nárokom fyzickej osoby, teda cestujúceho. Nezáleží na tom, kto letenku platil. Aj keď ste leteli s cestovnou kanceláriou, alebo let platil zamestnávateľ, odškodnenie za zrušený alebo oneskorený let patrí tomu, kto letel.

Kedy mám odškodnenie riešiť?

Všeobecne platí, že priamo na letisku toho veľa nezmôžete. Pracovníci vás budú pravdepodobne odkazovať na reklamačné, či zákaznícke linky danej spoločnosti. Najlepšie je riešiť nárok na finančnú kompenzáciu za zrušený alebo oneskorený let až po prílete domov. Nemusíte sa strachovať, že už bude neskoro, keďže nárok si môžete uplatniť až tri roky spätne.

Zlé počasie?

Áno, je to tak. Ak je meškanie alebo zrušenie letu zavinené nepriaznivým počasím, ide  o skutočnosť, ktorú letecké spoločnosti nemohli ovlyvniť, teda cestujúcemu nárok na odškodnenie nevzniká. Ale pozor, letecké spoločnosti sú si dobre vedomé, kedy by mali peniaze platiť a kedy nie. Môže sa stať, že nimi uvedené dôvody meškania alebo zrušenia letu nie sú zase až tak úplne pravdivé. Vždy je dobré celú situáciu posúdiť zdravým sedliackym rozumom. Ak je obloha bez mráčika a ostatné lety meškanie nemajú, možno nie je dôvodom meškania počasie. V prípade pochybností je dobré obrátiť sa na špecializovanú spoločnosť a tá overí, čo bolo skutočným dôvodom meškania alebo zrušenia letu.

Obloha bez mráčika a let vraj mešká kvôli počasiu

Hoci na letisku, z ktorého odlietate je nádherné počasie dozviete sa, že váš let mešká, či je dokonca zrušený kvôli počasiu - to je trochu čudné nie? Áno je možné, že vám letecký dopravca nehovorí pravdu, ale tiež sa môže stať, že hovorí pravdu. Lietadlo, ktorým máte letieť totiž môže mať meškanie na predošlom lete. Napríklad odlietate z Prahy, ale vaše lietadlo musí najprv priletieť z Osla, kde je zlé počasie a kvôli tomu má meškanie. Potom je na vine skutočne počasie a vy nárok na odškodnenie bohužiaľ nemáte. Dopátrať sa ale toho, ako to s konkrétnym letom skutočne bolo, je pomerne zložité, preto sa obráťte na Click2Claim a my overíme, čo sa vo vašom prípade prihodilo.

Dostanem odškodnenie, keď mi ušiel nadväzný let?

Pokiaľ bolo meškanie prvého letu, kvôli ktorému vám odletelo ďalšie lietadlo, spôsobené dôvodmi, ktoré zavinil letecký dopravca, nárok na finančnú kompenzáciu by cestujúci mal mať. Je tu ale jedna dôležitá podmienka: všetky lety musia byť v rámci jednej rezervácie, teda na jednej letenke. 

Časová rezerva Vás môže zachrániť

Meškanie alebo zrušenie letu môže vážne narušiť váš ďalší program. Či už vďaka tomu zmeškáte nadväzný let alebo vlak, alebo nestihnete športový zápas, koncert, prípadne nedorazíte načas na obchodnú schôdzku, vždy doporučujeme už pri plánovaní letu myslieť na to, že meškanie sa môže prihodiť a naplánovať si dostatočnú časovú rezervu, alebo pre istotu odcestovať o deň skôr. Pri prestupe na nadväzný let venujte pozornosť tiež tomu, koľko času máte na prestup. Každé letisko má síce stanovenú minimálnu dobu na prestup, ale je dobré zvážiť si aj vaše osobné dispozície, ako je napríklad rýchlosť chôdze alebo to, ako sa na danom letisku orientujete. Nezabudnite ani na zvýšené bezpečnostné kontroly.

Kto mi pri riešení finančnej kompenzácie poradí?

Ak letíte s cestovnou kanceláriou, ktorá spolupracuje s Click2Claim, ich delegáti by vám mali byť schopní podať základnú informáciu o nárokoch na odškodnenie. Prípadne sa môžete priamo na Click2Claim obrátiť sami. 

Letecká spoločnosť so mnou nekomunikuje!

Pokiaľ si nárok na finančnú kompenzáciu uplatňujete u leteckej spoločnosti sami, môže sa stať, že po čase s vami letecká spoločnosť prestane komunikovať. Môže sa jednať o jednu z taktík, ako sa dopravca snaží vyhnúť plateniu. Ďalšou taktikou je napríklad to, že sa spoločnosť odvoláva na rôzné vyhlášky a zákony, alebo sa snaží cestujúceho uchlácholiť letenkou zadarmo, či občerstvením. Avšak to, že letecké spoločnosti pri čakaní poskytnú cestujúcim občerstvenie neznamená, že nemusia platiť kompenzáciu. Poskytnutie občerstvenia je totiž jedným z tzv. práv na poskytnutie starostlivosti. Stručne povedané to znamená, že pri čakaní na oneskorený let by mal dopravca za určitých podmienok poskytnúť cestujúcim občerstvenie, dva hovory alebo emaily zadarmo, či dokonca nocľah v hoteli. 

Nemám poistenie letenky 

Poistenie letenky a nárok na finančnú kompenzáciu sú dve úplne rozdielne veci a nie je teda podmienkou mať poistenie letu, aby ste dostali odškodnenie pri zrušenom, či oneskorenom lete. Naviac kompenzáciu vypláca priamo letecká spoločnosť, kým rôzne druhy poistenia leteniek, batožiny a ďalšie platí poisťovňa. Je teda len na Vás, či si poistenie zriadite, alebo nie. Click2Claim ponúka službu Travel Asistent, ktorú si niektorí mýlia práve s poistením. Jedná sa ale o službu, vďaka ktorej máte v prípade ťažkostí s letom k dispozícii nonstop asistenčnú linku, kde vám overíme, či máte nárok na finančnú kompenzáciu a pokiaľ áno, vymôžeme ju pre vás.
 
 

Žiadosť o kompenzáciu on-line

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!