Prevádzkujúci letecký dopravca – čo je to?

Prevádzkujúci letecký dopravca – čo je to?
Pri rezervácii letu sú k príslušnému letu uvedené dôležité informácie. Okrem údajov o tom, o ktorej hodine lietadlo odlieta a aké je číslo letu, je uvedený aj tzv. prevádzkujúci dopravca.  Čo to znamená? Možno ste sa stretli s tým, že váš let zaisťovala jedna letecká spoločnosť, avšak samotný let realizovala iná spoločnosť.
 
A práve v tomto kontexte je pojem prevádzkujúci letecký dopravca dôležitý. Je totiž  rozdiel medzi leteckým dopravcom, ktorý s cestujúcim uzatvára zmluvu o preprave a dopravcom, ktorý let fyzicky zaisťuje. Prevádzkujúci dopravca je zodpovedný za prepravu a okrem toho by sa mal v prípade problémov s letom o cestujúcich postarať,  prípadne im poskytnúť finančnú kompenzáciu.

Pre získanie finančnej kompenzácie záleží na prevádzkujúcom prepravcovi

Aby cestujúci mal nárok na finančnú kompenzáciu podľa Európskeho nariadenia č. 261/2004, musia byť splnené niektoré podmienky. Tou prvou je, aby let meškal alebo bol zrušený a cestujúci sa kvôli tomu dostal do cieľa minimálne o tri hodiny neskôr. Ďalej je nutné, aby dôvodom meškania neboli okolnosti, ktoré dopravca nemohol ovplyvniť – tými je napríklad nepriaznivé počasie, bezpečnostná hrozba, obmedzenie prevádzkyschopnosti letiska, či riadenie letovej prevádzky. No a nakoniec je potrebné, aby šlo o dopravcu, ktorý sídli na území EÚ, alebo o let, ktorý štartuje z letiska v EÚ. Pri lete, ktorý realizuje iný, než prevádzkujúci dopravca sa môže stať, že jeden z dopravcov je európsky a druhý nie. Ako je to potom s nárokom na odškodnenie?  Finančnú kompenzáciu by mal vyplácať prevádzkujúci dopravca, záleží teda na tom, či sa nariadenie vzťahuje práve naňho.
 

Žiadosť o kompenzáciu on-line

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!