V ktorých prípadoch dostanem náhradu za oneskorený let?

Pri oneskorení alebo zrušení letu si môžu niektorí cestujúci myslieť, že by im mohla byť poskytnutá kompenzácia za čakanie na let. Je samozrejmé, že priznanie finančnej kompenzácie sa riadi určitými pravidlami a mnoho ľudí váha, v akých prípadoch dostanú odškodné za meškajúci let a kedy na neho nárok nemajú.
 
Táto otázka sa zaoberá európskym nariadením 261/2004 a tiež presne upravuje, kedy cestujúci dostane náhradu za oneskorený alebo zrušený let. Prvým dôležitým pravidlom je, že cestujúci prichádzajúci na miesto určenia dostanú aspoň o tri hodiny dlhšie. Je tiež potrebné, aby oneskorenie bolo spôsobené chybou dopravcu a nebolo spôsobené ničím, čo by dopravca nemohol ovplyvniť. Cestujúci nedostane kompenzáciu v prípade oneskorenia alebo zrušenia letu z dôvodu počasia, prírodnej katastrofy, štrajku, bezpečnostnej situácie alebo riadenia letovej prevádzky.
 
Vzhľadom na to, že finančná kompenzácia je upravená európskym nariadením, je jasné, že sa bude týkať leteckej dopravy v rámci EÚ. Ako to funguje? Ak cestujete s dopravcom so sídlom v EÚ, budete mať nárok na finančnú kompenzáciu vždy, keď dôjde k oneskoreniu a splnia sa vyššie uvedené podmienky. Nezáleží na tom, či lietate v rámci EÚ alebo mimo nej. Na druhej strane dopravca mimo EÚ tiež závisí od toho, odkiaľ odletíte. Pri pohybe v rámci EÚ, napríklad z Bratislavy do Paríža, má cestujúci nárok na odškodné aj v prípade, keď cestuje s mimoeurópskym dopravcom, rovnako ako keď s mimoeurópske aerolinkou odlieta z letiska v EÚ a cestujete mimo EÚ, napríklad z Bratislavy do Pekingu. Ak však pohľadávka nevzniká, ak lietate mimoeurópskym dopravcom z letiska mimo EÚ, napríklad z New Yorku do Paríža.
 
Autor: Lucie Sommerová
 
 

Žiadosť o kompenzáciu on-line

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!