Kde uplatniť reklamáciu pri meškaní letu?

Máločo dokáže skomplikovať cestovanie lietadlom tak, ako meškanie alebo zrušenie letu. Ak k takej situácii dôjde, nikto z toho nie je nadšený. Žiaľ, človek s tým nič nenarobí a nezostáva mu nič, než čakať na to, ako to celé dopadne. Ak je podobná nepravidelnosť zavinená leteckým dopravcom, má podľa Európskeho nariadenia 261/2004 cestujúci nárok na finančné odškodnenie.
 
Nejde teda o reklamáciu letu, kedy cestujúci získa späť cenu letenky, ale o finančnú kompenzáciu za čakanie. Výška tejto finančnej kompenzácie je pevne daná a závisí od dĺžky letu. Konkrétne pri lete do 1500 km ide o odškodnenie vo výške 250,- EUR, keď je vzdialenosť 1501 - 3500 km je to 400,-EUR a pri dlhých letoch nad 3500 km až 600,- EUR.
 
Ak váš let mešká, alebo je zrušený, asi sa pýtate, ako finančnú kompenzáciu získať? Prvou možnosťou je obrátiť sa priamo na leteckého dopravcu a požadovať od neho odškodnenie. Tento postup vás ale najskôr bude  stáť pomerne dosť času a ešte viac nervov. Aerolinky sa totiž do vyplácania kompenzácií príliš nehrnú a snažia sa tak cestujúcich odradiť - nekomunikujú, poukazujú na rad zákonov, nariadení a prikazov, či používajú ďalšie triky, ako sa plateniu vyhnúť. Na to, aby človek uspel je teda treba dosť energie. Elegantnejšou cestou je zveriť riešenie do rúk špecialistom. Naši odborní pracovníci sa veľmi dobre orientujú v prostredí leteckej dopravy, ako i v prostredí zákonov a nariadení, ktoré s letmi súvisia. S leteckým dopravcom komunikujú priamo oni, vy len čakáte, kým je kompenzácia vymožená a vám prídu peniaze.

Žiadosť o kompenzáciu on-line

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!