V ktorých prípadoch dostanem odškodnenie za oneskorený let?

Vo chvíli, keď dôjde k meškaniu alebo zrušeniu letu, môže cestovateľa napadnúť, že by za čakanie mohol získať nejakú finančnú kompenzáciu. Je samozrejmé, že priznanie finančnej kompenzácie sa riadi určitými pravidlami a mnoho ľudí nevie, v ktorých prípadoch dostanú odškodnenie za oneskorený let a kedy naň nárok nemajú.
 
Touto problematikou sa zaoberá Európske nariadenie 261/2004, ktoré tiež okrem iného upravuje práve to, kedy cestujúci dostane odškodnenie za oneskorený alebo zrušený let. Prvým dôležitým pravidlom je, že cestujúci sa do cieľovej destinácie dostane minimálne o tri hodiny neskôr. Ďalej je nutné, aby meškanie vzniklo vinou dopravcu a nebolo zapríčinené nejakou okolnosťou, ktorú dopravca nemohol ovplyvniť. Cestujúci teda nedostane odškodnenie vo chvíli, kedy let meškal alebo bol zrušený kvôli počasiu, živelnej katastrofe, štrajku, bezpečnostnej situácii alebo aj riadeniu letovej prevádzky.
 
Vzhľadom k tomu, že nároky na finančnú kompenzáciu upravuje Európske nariadenie, je zrejmé, že sa bude týkať leteckej dopravy v rámci EÚ. Ako je to v praxi? V prípade, že letíte s dopravcom, ktorý má sídlo na území EÚ, nárok na finančnú kompenzáciu máte vždy, keď dôjde k meškaniu letu a sú splnené vyššie uvedené podmienky. Nezáleží na tom, či letíte v rámci EÚ alebo mimo nej. Naopak u dopravcu sídliaceho mimo EÚ záleží i na tom, odkiaľ letíte. Pri pohybe v rámci EÚ, napríklad z Prahy do Paríža, má cestujúci nárok na odškodnenie i v prípade, keď cestuje s mimoeurópskym dopravcom, rovnako ako keď s mimoeurópskou aerolinkou odlieta z letiska v EÚ a cestuje mimo EÚ, napríklad z Prahy do Pekingu. Nárok na odškodnenie však nevzniká v prípade, kedy letíte s mimoeurópskym dopravcom z letiska mimo EÚ, napríklad z New Yorku do Paríža.
 

Žiadosť o kompenzáciu on-line

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!