Hluková problematika spojená s letovou prevádzkou

Hluková problematika spojená s letovou prevádzkou

Radi by sme Vás týmto článkom zoznámili s negatívnymi dôsledkami leteckej dopravy na životné prostredie. Prvou témou je hluk, nabudúce sa zoznámime s produkciou emisií z lietadiel.

Hluk je všeobecne vnímaný negatívne, a čo až vtedy, keď sa jedná o hluk pochádzajúci napríklad zo štartujúceho lietadla na dráhe. Hladina hluku takéhoto lietadla dosahuje cca 120 decibelov. Keď si vybavíte lietadlo, určite Vás nenapadne len hluk, ktorý negatívne dopadá na životné prostredie, ďalším negatívnym vplyvom je napríklad produkcia emisií, ale o tom budeme písať až nabudúce :-). Najvýznamnejšie na nás pôsobí práve hluk, ktorý má za následok to, že sa nemôžeme správne sústrediť a negatívne ovplyvňuje naše zdravie a pohodu.

K hlavným zdrojom hluku patria motor, trup a lietadlový podvozok. Hluk je v súčasnej dobe redukovaný tromi základnými spôsobmi.

Prvým spôsobom, ako predísť hluku, je správne umiestnenie letiska. To nenájdete v centre mesta, ale na jeho okraji v odľahlej časti. Okolo letiska je tiež stanovené takzvané ochranné hlukové pásmo. Toto pásmo vymedzuje územia okolo letiska, kde hluk z leteckej prevádzky môže dosahovať iba určitých hodnôt (tieto hodnoty sa pravidelne monitorujú), ale za jeho hranicou nesmie byť hluk pre dennú a nočnú dobu prekročený - pre dennú dobu je to 60 dB a nočnú dobu 50 dB. Nočná doba začína o 22:00 a končí v 6:00. V ochrannom hlukovom pásme sú domy vybavené špeciálnymi protihlukovými oknami. To je z dôvodu, aby hluk z leteckej prevádzky minimálne pôsobil na ľudí žijúcich v ochrannom hlukových pásme. Tieto protihlukové opatrenia sú plne v kompetencii každého letiska a sú letiskom financované.

Ďalším spôsobom je redukcia hluku priamo na lietadlách, kedy sa využívajú modernejšie lietadlá, ktoré majú tichšie motory. Povinnosťou každého leteckého dopravcu je mať vystavený hlukový certifikát ku každému typu lietadla svojho lietadlového parku. Tento certifikát zaraďuje každé lietadlo do kategórie hlučnosti a každé letisko na základe týchto kategórií stanovuje, či určité lietadlo môže na letisku pristávať / odlietať.

Všetky letiská sa snažia o to, aby znížili hluk na letisku a v jeho okolí na minimum. Preto sú zavedené hlukové poplatky, ktoré sú tretím nástrojom podieľajúcim sa na znižovanie hluku na letisku. Majú motivovať leteckých dopravcov, aby využívali lietadlá s tichšími motormi. Hlukové poplatky musí letecký dopravca letisku zaplatiť napríklad vtedy, keď nedodrží pravidlá nočnej prevádzky.

 

Žiadosť o kompenzáciu on-line

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!