Kedy mám nárok na finančnú kompenzáciu pri ceste do exotických destinácií?

Pri cestách do vzdialených destinácií nie je nezvyčajné, keď cestujúci prestupujú na nadväzný let. A nejde len o prestupy na veľkých medzinárodných letiskách – ak cestujete na exotickú dovolenku napríklad na malý ostrov, alebo do turistami zabudnutej lokality, je dosť možné, že pri cestovaní využijete aj miestnych  leteckých dopravcov. Ako je to potom s prípadnou finančnou kompenzáciou za oneskorený let?
 
V prípade, že dôjde k meškaniu letu, ktorý štartoval z územia Európskej únie a vinníkom meškania je letecký dopravca, vzniká nárok na finančnú kompenzáciu. Keďže let štartoval z letiska v EÚ nie je podstatné, či ste leteli s európskym alebo mimoeurópskym dopravcom. Vezmime si napríklad let Paríž – Tokio, kde by pri meškaní letu bol nárok na finančnú kompenzáciu s akýmkoľvek dopravcom. V prípade meškania letu z Tokia do Paríža by cestujúci získal finančnú kompenzáciu len v prípade, že by letel s európskym dopravcom, teda napríklad s Air France.
 
Iná situácia by bola, keby z Tokia cestujúci pokračoval ďalej, napríklad na menší ostrov. Vzhľadom na to, že podobné cesty sú mimo Európy a obvykle ich realizuje miestny dopravca, nárok na finančnú kompenzáciu by v prípade meškania letu nevznikol.
 

Žiadosť o kompenzáciu on-line

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!