Kedy Vám môžu odoprieť nástup na palubu?

Kedy Vám môžu odoprieť nástup na palubu?

Zakúpili ste si letenku a myslíte si, že Vás na letisku nemôže nič zaskočiť? Omyl! Bohužiaľ to, že máte zakúpenú letenku, a teda na príslušný let rezerváciu neznamená, že sa na palubu skutočne dostanete. Do veľmi nepríjemnej situácie sa môžete dostať z dôvodu tvz. Overbookingu.

Čo je to overbooking?

K takzvanému overbookingu dochádza vtedy, keď letecký dopravca predá viac leteniek, než koľko je sedadiel v lietadle. Dochádza k tomu na určitých vytypovaných letoch z ekonomických dôvodov. Letecký dopravca predpokladá, že určité percento ľudí sa na let nedostaví. Dôsledkom overbooking je odmietnutie nástupu na palubu nadbytočným cestujúcim. Za takéto odmietnutie nástupu na palubu sa nepovažujú prípady, keď letecký dopravca má primerané dôvody na to odoprieť nástup cestujúceho na palubu napríklad z dôvodov bezpečnostných, zdravotných či nedostatočných cestovných dokladov.

Ak sa k letu dostaví naozaj väčší počet cestujúcich, než je počet sedadiel v lietadle, je povinnosťou dopravcu vyzvať dobrovoľníkov, aby odstúpili od rezervácie na danom letu samozrejme za určitú kompenzáciu a ďalších výhod. Ak sa žiadni dobrovoľníci neprihlásia, môže letecký dopravca pristúpiť k odmietnutiu nástupu na palubu aj proti vôli cestujúcich. Väčšinou takto vyjde "Čierny Peter" na tých, ktorí sa dostavia k odbaveniu medzi poslednými cestujúcimi.

Na čo máte v takomto prípade nárok?

Ak ste si "vytiahli Čierneho Petra" a práve Vám odoprú nástup na palubu, je Vám letecký dopravca podľa Nariadenia (ES) 261/2004 povinný vyplatiť kompenzáciu vo výške:

  • 250 EUR, ak je vzdialenosť letu kratšia ako 1500 km
  • 400 EUR, ak je let v rámci EÚ dlhší ako 1500 km a ak ide o ostatné lety v dĺžke viac ako 1500 km a kratšie ako 3500 km
  • 600 eur pre diaľkové lety nad 3500 km

Týmto však práva cestujúceho nekončia. Letecký dopravca je ďalej povinný na želania cestujúceho buď vrátiť peniaze za letenku alebo presmerovať cestujúceho podľa jeho požiadaviek.  Ďalej je povinný zabezpečiť cestujúcemu občerstvenie, hotel (ak to situácia vyžaduje), dopravu medzi letiskom a ubytovanie alebo tiež dva telefónne hovory.

 

Žiadosť o kompenzáciu on-line

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!