Nárok na kompenzáciu u leteckého dopravcu a poisťovni

Nárok na kompenzáciu u leteckého dopravcu a poisťovni

Mnohokrát sme sa stretli u klientov s otázkou, či je možné kompenzáciu za nepravidelnosť v leteckej doprave alebo náhradu nákladov nárokovať ako u nás (teda na leteckom dopravcovi) a zároveň v poisťovni. V dnešnej dobe je už skoro samozrejmosťou mať pred odchodom dohodnuté cestovné poistenie, v ktorom môže byť zahrnuté aj poistenie na zrušený alebo zmeškaný let.

Je teda možné nárokovať náhradu za nepravidelnosť u leteckého dopravcu a zároveň u poisťovne? Súčasne NIEJE možné nárokovať kompenzáciu za oneskorený či zrušený let u leteckého dopravcu a v poisťovni. Ak by tak klient urobil, jednalo by sa o poistný podvod.

Výška plnenia u leteckého dopravcu vs. poisťovne

U nárokov na kompenzáciu v rámci Nariadenie (ES) č. 261/2004 sú dané jasné podmienky. Pokiaľ sa jedná o nepravidelnosť leteckej dopravy, ktorá nebola spôsobená mimoriadnou okolnosťou (zlým počasím, obmedzeniam zo strany riadenia letovej prevádzky, ..) je výška kompenzácie fixne určená podľa letovej vzdialenosti. Pri letoch do 1500 km je kompenzácia stanovená na 250 EUR, pri letoch v rozmedzí od 1501 km do 3500 km je výška kompenzácie 400 eur a kompenzácia 600 EUR je stanovená u diaľkových letov nad 3501 km. Zvýšené náklady vzniknuté v súvislosti s nepravidelnosťou, napríklad za ubytovanie, jedlo či taxi, je letecký dopravca povinný klientovi preplatiť v plnej výške.

Zatiaľ čo u poisťovne je tomu inak. Každá poisťovňa ponúka rôzne možnosti cestovného poistenia, napríklad sa dá pripoistiť na meškanie či zrušenie letu. Poisťovňa má vždy nastavený časový limit pre meškanie, od ktorého možno čerpať poistné plnenie. Treba povedať, že každá poisťovňa má svoje vlastné nastavenia cestovného poistenia, ktoré je limitované časom oneskorenia, výškou náhrady škody za čas strávený na letisku, ale aj druhom leteckého spoja. Výhodou cestovného poistenia je, že cestujúci má nárok na výplatu poistného aj v prípade, keď letecký dopravca nenesie podľa Nariadenia (ES) č. 261/2004 zodpovednosť, teda, keď meškanie zapríčinila mimoriadna okolnosť. Všetky podmienky a výšku plnenia klient nájde vo všeobecných podmienkach produktu daného poistenia.

Samotná voľba, či požiadať o kompenzáciu či poistné plnenie, závisí od posúdenia jednotlivého prípadu. Presne v tejto situácii sú naši odborníci pripravení Vám pomôcť.

NEZABUDNITE!

Click2Claim Vám zdarma overí nárok na kompenzáciu až 600 EUR / osoba.

 

Žiadosť o kompenzáciu on-line

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!