Letecký slovníček - imatrikulácia

Letecký slovníček - imatrikulácia

Rovnako ako každý automobil, aj lietadlo musí mať svoju unikátnu poznávaciu značku - evidenčné číslo. Imatrikulácia je registračná značka lietadla, ktorú prideľuje letecký úrad príslušného štátu.   

 

Imatrikulácia je na každom lietadle umiestnená na viditeľnom mieste a toto umiestnenie sa riadi medzinárodnými predpismi podľa typu každého lietadla. Jedná sa o spojenie niekoľkých písiem či číslic a každá imatrikulácia začína vždy kódom danej zeme. Kód zeme vlastne určuje štátnu príslušnosť lietadla. Označenie českých lietadiel začína vždy písmenami OK a slovenských lietadiel písmenami OM.

Žiadosť o kompenzáciu on-line

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!