Letecký slovníček - rotácia

Letecký slovníček - rotácia

Rotácia sú postupnosti letových operácií naplánovaných v určitom časovom úseku pre jedno lietadlo.  V praxi platí, že udalosť, ku ktorej došlo na jednom letovom úseku, môže ovplyvniť celú následnú rotáciu po dobu 24 hodín, pri diaľkových operáciach až 48 hodín.

 

Žiadosť o kompenzáciu on-line

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!