Zrušený let - všeobecné informácie ku kompenzácii

Zrušený let - všeobecné informácie ku kompenzácii

Zrušenie letu vždy prináša značné problémy, a to najmä vtedy, keď potrebujeme byť na danom mieste v daný čas. Nariadenie č.261 / 2004 stanovuje isté pravidlá, čo je letecký dopravca v prípade zrušenia letu povinný poskytnúť.

Kedy môžete požiadať o kompenzáciu?

Pokiaľ boli cestujúci o zrušení letu informovaní viac ako 14 dní pred plánovaným časom odletu, kompenzácia im nepatrí. Letecký dopravca je povinný zabezpečiť buď náhradné spojenie do cieľovej destinácie alebo vrátiť peniaze za nevyužité úseky.

Cestujúci majú právo na náhradu od prevádzkujúceho leteckého dopravcu v prípade, že o zrušenom lete neboli informovaní viac ako 14 dní pred plánovaným časom odletu. Cestujúci by mal mať v tomto prípade na výber medzi tým, či si nechá vrátiť peniaze za nevyužitý úsek alebo či prijme náhradné spojenie, ktoré závisí od dostupnej kapacity.

Na kompenzáciu majú nárok tí cestujúci, ktorým nebola odovzdaná informácie o zrušenom lete v lehote od dvoch týždňov do siedmich dní pred plánovým odletom a súčasne im nebolo ponúknuté také presmerovanie, aby náhradným letom odleteli najneskôr dve hodiny pred plánovaným časom odletu a do cieľovej destinácie sa dostali najneskôr 4 hodiny po plánovanom čase príletu. Rovnako tak majú na kompenzáciu nárok aj tí cestujúci, ktorí sa o zrušení dozvedia menej ako 7 dní pred plánovaným časom odletu a súčasne im nie je ponúknuté také presmerovanie, aby odleteli najneskôr jednu hodinu pred plánovaným časom odletu a do cieľovej destinácie sa dostali najneskôr dve hodiny po plánovanom čase príletu.

Kompenzácia sa nevzťahuje na lety, ktoré boli zrušené z dôvodu mimoriadnej okolnosti.

 

Žiadosť o kompenzáciu on-line

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!