Nové možnosti odškodnenia za meškajúci let v Kanade

Nové možnosti odškodnenia za meškajúci let v Kanade

Leteli ste z Kanady s mimoeurópskym dopravcom a mal Váš let meškanie? Novo budete môcť aj v tomto prípade žiadať kompenzáciu za meškajúci let, a to na základe Air Passengers Protection Regulations!

Z európskeho Nariadenie (ES) č. 261/2004, ktorý zakladá isté pravidlá pre vyplácanie kompenzácií sa prehupneme k novej úprave práv cestujúcich, ktorú prijala Kanada.

Air Passengers Protection Regulations je nová úprava práv cestujúcich platiaci v Kanade. Počnúc 15.7.2019 musia leteckí dopravcovia plniť povinnosti komunikácie, informácií, situácií odmietnutia nástupu, oneskorenie na dráhe (starostlivosti), batožiny a hudobných nástrojov.

Od kedy táto povinnosť platí a za akých podmienok?

K 15.12.2019 nastáva povinnosť odškodniť cestujúcich a poskytnúť rebooking (presmerovanie) aj na letoch iných dopravcov.

  • Platí pre všetky lety na / z niektorého letiska v Kanade
  • Platí paralelne s iným predpisom, ktorý by mohol byť k danej situácii použiteľný
  • Zásadný dôraz na informácie a starostlivosť (občerstvenie, ubytovanie)
  • Rozlišuje veľkých dopravcov (nad 2 milióny prepravených cestujúcich za rok) a malých dopravcov
  • Žiadosť o kompenzáciu musí byť dopravcovi doručená do 1 roka od dátumu letu
  • Miestna príslušnosť slovenských súdov: podľa slovenského zákona, možno na základe kanadského práva žalovať v SR, ak tu došlo k vzniku škody (oneskorenie v cieli), alebo dopravca tu má majetok či organizačnú zložku

Kategórie kompenzácií:

Dĺžka oneskorenia v cieli

Veľký dopravca

Malý dopravca

3-6 hodín

400 CAD

125 CAD

6-9 hodín

700 CAD

250 CAD

9+ hodín

1000 CAD

500 CAD

Odmietnutí nástupu na palubu

 

 

Do 6 hodín zmeškaný v cieli

900 CAD

900 CAD

6-9 hodín

1800 CAD

1800 CAD

9+ hodín

2400 CAD

2400 CAD

Ak je poskytnuté presmerovanie/refundácia letenky alebo informácie o zmene viac ako 14 dní pred odletom, platí iba povinnosť minimálnej kompenzácie:

400 CAD

 

125 CAD

 

 

 

Žiadosť o kompenzáciu on-line

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!