Zníženie prepravnej triedy

Zníženie prepravnej triedy

Väčšina cestujúcich volí pri ceste lietadlom ekonomickú triedu, to je dôvod, prečo v lietadle je pre túto triedu vyhradených najviac sedadiel. Ten, kto sa nerád krčí, potrebuje viac priestoru pre nohy, dáva prednosť pohodliu a súčasne je ochotný si za lepšiu triedu priplatiť, zvolí triedu business. U niektorých leteckých spoločností si cestujúci môže vybrať aj prvú triedu. Tu si však cestujúci musia naozaj hlboko siahnuť do vrecka. Okrem troch základných tried sa môžete u niektorých leteckých spoločnosť stretnúť aj s triedami, ktoré ponúkajú "niečo extra". To je napríklad trieda Premium Economy a zvoliť si ju môžete pri nákupe letenky napríklad u leteckej spoločnosti Lufthansa alebo Air France.

Prepravnú triedu si volia cestujúci a je potrebné ju zvoliť pri nákupe letenky. Informácie o danej triede nájdete v tarifných podmienkach dopravcov.

Čo ale robiť v prípadoch, keď Vás posadia do inej triedy, než ktorú ste si zvolili pri nákupe letenky?

Pokiaľ Vás letecký dopravca posadí do vyššej triedy, než ktorú ste si zaplatili, môžete sa považovať za šťastlivca. Letecký dopravca od Vás podľa Nariadenia 261/2004 nesmie v žiadnom prípade požadovať dodatočné doplatenie letenky. Problém nastáva hlavne v opačných prípadoch, kedy ste si zaplatili prvú triedu a posadí Vás do business alebo z business triedy sa ocitnete v economy.

Na čo máte v týchto prípadoch nárok?

V týchto prípadoch je povinnosťou dopravcu Vám do 7 dní vyplatiť 30-75% z ceny letenky príslušného úseku letu. Percentuálne nárok je stanovený v troch líniách. Letecký dopravca musí vyplatiť 30% ceny letenky v prípade letov, ich letová vzdialenosť nepresiahne 1500 km. Ak letíte a letová vzdialenosť je v rozmedzí od 1500 km do 3500 km, máte nárok na 50% ceny letenky. Ak letová vzdialenosť medzi letiskom odletu a letiskom príletu presiahne 3500 km, má cestujúci nárok na 75% ceny letenky.

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiadosť o kompenzáciu on-line

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!