Letenka a palubný lístok alebo nerozlučná dvojka pri ceste lietadlom!

Letenka a palubný lístok alebo nerozlučná dvojka pri ceste lietadlom!

Kontrola cestovných lístkov, prosím" - toto budete počuť iba vo vlaku alebo autobuse, ale aj na prepravu lietadlom potrebujete cestovný doklad.  K tomu, aby vás pustili do lietadla potrebujete hneď dve špecifické "lístky" - letenku a palubnú vstupenku.  Letenka je vlastne zmluvou medzi leteckým dopravcom a cestujúcim a ako každá zmluva má v sebe povinnosti pre obe strany.  Letenku môžete mať v papierovej alebo elektronickej forme, pričom v dnešnej dobe prevažuje tá elektronická.  Letenka okrem mena a priezviska obsahuje ďalšie dôležité náležitosti ako je rezervačný kód, číslo letu, destinácie, dátum a čas operovania letu / letov. Môže tiež obsahovať ďalšie informácie, ku ktorým patrí napríklad prepravná trieda, typ lietadla alebo dĺžka letu.

 K tomu, aby Vás dopravca pustil do lietadla, potrebujete palubnú vstupenku čiže boarding pass.  Túto palubnú vstupenku dostane cestujúci po odbavení, odbaviť sa môže sám online cez internet z pohodlia domova alebo na letisku na odbavovacej prepážke.  Online odbavenie využívajú hlavne cestujúci nízkonákladových leteckých spoločností a tí, ktorí letia iba s príručnou batožinou.  Pri online odbavení nie je potreba palubnú vstupenku tlačiť, ale cestujúci ju môže ukázať napríklad z mobilného telefónu, tabletu a podobne.  Pri klasickom odbavení dostane cestujúci palubnú vstupenku v papierovej forme na základe predloženia preukazu totožnosti - občianskeho preukazu v rámci EÚ alebo pasu, ak cestuje do krajín mimo EÚ.  Pri odbavení je cestujúcemu pridelené sedadlo, ktoré je na palubnú vstupenku vytlačené.  U niektorých leteckých spoločností je možné si za vlastné voľbu sedadla zaplatiť.  Rovnako na palubnej vstupenke nájdeme meno a priezvisko cestujúceho, letisko odletu a príletu, číslo, dátum a čas letu, gate a začiatok nástupu do lietadla.

Po obdržaní palubnej vstupenky cestujúci pokračuje na bezpečnostnú kontrolu a podľa informačných tabúľ vyhľadá gate, kde bude prebiehať nástup do lietadla.

 

Pokiaľ dôjde k oneskoreniu alebo zrušenia letu, odporúčame si nechať palubnú vstupenku.  Palubný lístok potom môžete poslúžiť ako dôkazný materiál pri žiadostiach o kompenzáciu , a preto je dôležité ho vždy uchovať.

Žiadosť o kompenzáciu on-line

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!