Letím do USA a let mešká

Letím do USA a let mešká
Lety do zámoria trvajú niekoľko hodín, a ak dôjde naviac k meškaniu letu, môže sa celá cesta veľmi  nepríjemne predĺžiť. Samozrejme aj pri letoch do USA sa vám môže stať, že let bude mať meškanie alebo bude úplne zrušený. Akú starostlivosť vám potom dopravca poskytne a kedy máte nárok na finančnú kompenzáciu?

Dopravca by sa mal postarať

Ak dôjde k letovej nepravidelnosti, mal by dopravca svojim cestujúcim poskytnúť starostlivosť, čím sa rozumie napríklad občerstvenie, či nocľah v hoteli. Konkrétne by letecká spoločnosť mala pri meškaní letu poskytnúť cestujúcim občerstvenie zodpovedajúce dobe čakania a ďalej potom dva telefonáty alebo e-maily zadarmo.  Pokiaľ sa čakanie predĺži na celú noc, dopravca by mal zaistiť nocľah v hoteli a tiež dopravu medzi hotelom a letiskom. U zrušených letov má cestujúci nárok na náhradný let v najbližšom možnom termíne a tiež na nocľah, ak odlieta na druhý deň.

Prestup na nadväzný let

Dopravca by sa mal postarať aj o cestujúceho, ktorý zmeškal nadväzný let, avšak v tomto prípade je nutné, aby mal celú cestu v rámci jednej rezervácie, čiže na jednej letenke. Ak sa vám potom stane, že poletíte z Prahy do Las Vegas s prestupom v Londýne a nestihnete prestúpiť, pretože let Praha-Londýn mal meškanie, dopravca by mal zaistiť náhradný let a prípadne aj ďalšiu starostlivosť.

Finančná kompenzácia

To, kedy má cestujúci nárok na finančnú kompenzáciu, určuje Európska smernica 261/2004. Je teda logické, že platí pre EÚ. Ako je to ale s letmi do USA? Nárok na finančnú kompenzáciu za zrušený a oneskorený let vzniká v prípade, že odlietate z letiska v EÚ.  U letov z USA naspäť je situácia o niečo zložitejšia – vtedy je potrebné, aby let prevádzkoval dopravca, ktorý sídli na území EÚ:  teda pri lete z New Yorku do Prahy kompenzáciu nedostanete, ak poletíte s Delta Air Lines, avšak pri lete s Lufthansou kompenzáciu dostanete.
Pre získanie kompenzácie je ďalej treba, aby sa cestujúci dostal do cieľa najmenej o 3 hodiny neskôr a aby letová nepravidelnosť  bola spôsobená vinou dopravcu a nie okolnosťami, ktoré ovplyvniť nemohol.

Koľko peňazí dostanem?

Ak sú splnené vyššie uvedené podmienky, mal by cestujúci mať nárok na finančnú kompenzáciu. Jej výška sa odvíja od letovej vzdialenosti. V prípade ciest do USA ide  o vzdialenosti nad 3500 km a finančná kompenzácia tak bude vo výške 600 €.
 

Žiadosť o kompenzáciu on-line

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!