Vrátenie peňazí za meškanie letu

Vrátenie peňazí za meškanie letu
Niekedy sa prihodí, že cestujúci dorazí na letisko, kde následne dlhé hodiny čaká na odlet, pretože jeho lietadlo má meškanie. V takej situácii vás môže napadnúť, či by vám dopravca nemal vrátiť peniaze za meškanie letu.

Odškodnenie za čakanie

Európska legislatíva myslí na cestujúcich, ktorí na letisku strávia hodiny čakaním na oneskorený let, a za určitých okolností im priznáva nárok na finančnú kompenzáciu. Treba povedať, že sa nejedná o to, že vám dopravce vráti peniaze za letenku, ale že vám vyplatí odškodnenie za čakanie.

Kedy mám nárok na finančnú kompenzáciu?

Podmienky na nárok na finančné odškodnenie cestujúcich určuje Európska smernica č. 261/2004. Aby mal cestujúci nárok na finančnú kompenzáciu podľa tejto smernice, musí být meškanie letu také veľké, že do cieľa lietadlo dorazí minimálne o tri hodiny neskôr. Ďalej je nutné, aby toto meškanie zavinil letecký dopravca a nie okolnosti, ktoré nemohol predvídať, ako napr. počasie, bezpečnostná situácia, riadenie letovej prevádzky, či štrajk. Keďže ide o európsku smernicu, vzťahuje sa na územie EÚ, a to nasledovne: u letov, ktoré štartujú na letisku v EÚ, by mal mať po splnení vyššie uvedených podmienok  cestujúci nárok na odškodnenie vždy. Pri ceste z letiska mimo EÚ na európske letiská je nutné, aby tento let prevádzkoval letecký dopravca sídliaci na území EÚ.

Koľko dostanem?

O tom, koľko peňazí cestujúci dostane, nerozhoduje cena letenky, ale letová vzdialenosť. Cestujúci, ktorých cesta nebola dlhšia, ako 1 500 km dostanú kompenzáciu vo výške 250 €. U letov dlhších - od 1 500 km do 3 500 km je výška odškodnenia 400 € a nad 3 500 km je to 600 €. To znamená, že kompenzácia môže pokryť cenu letenky. Pokiaľ ste kvôli čakaniu mali ďalšie finančné výdavky ako je napríklad občerstvenie, či ubytovanie v hoteli, potom by tieto výdavky mal dopravca preplatiť.
 

Žiadosť o kompenzáciu on-line

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!