Oneskorená, stratená či poškodená batožina alebo čo v danej situácii robiť?

Oneskorená, stratená či poškodená batožina alebo čo v danej situácii robiť?

Jeden z tých zlých scenárov je, keď už stojíte na letisku v cieľovej destinácii a Vaša batožina príde poničené alebo nepríde vôbec. Zrazu Vás môže prepadnúť panika a čo teraz?

Batožina nedoputuje spolu s Vami

Ak dôjde k tomu, že batožina nedoputuje spolu s Vami do cieľovej destinácie, je nevyhnutné túto skutočnosť ihneď riešiť na mieste. V colnom priestore každého letiska je k dispozícii prepážka pre reklamáciu batožiny - tzv. Lost baggage / luggage alebo baggage claim. Pracovníci prepážky Vás požiadajú o útržok batožinového lístka, ktorý ste dostali pri odbavení spolu s palubnou vstupenkou, ďalej je potreba batožinu popísať - farba, rozmer a podobne. Následne bude spísaný tzv. PIR protokol (Property iregularít Report) a takisto pracovníci prepážky poskytnú adresu a telefónne číslo, na ktorom je možné sa informovať o stave reklamácie. Väčšina batožiny sa nájde, pracovníci dopravcu Vám batožinu dovezú na určenú adresu.

Poškodená batožina

To isté treba urobiť aj vtedy, keď je batožina viditeľne poškodená. Opäť sa teda musíte obrátiť na prepážku reklamácií. Môže sa stať, že poškodenie zistíte až doma. Potom je možné škodu nahlásiť ešte do 7 dní od dátumu letu, ale v tomto prípade už nie je tak zrejmé, že k poškodeniu došlo počas leteckej prepravy. Letecký dopravca potom môže plnenie odmietnuť.

Viac náklady je nutné riešiť včas

Za meškanie v preprave batožiny nepatrí podľa medzinárodného práva žiadna kompenzácia. Po leteckom dopravcovi možno nárokovať len náklady, ktoré vznikli s výdavkami na obstaranie nových vecí (v rozumnej miere). Tieto požiadavky možno smerovať na leteckého dopravcu na poslednom alebo prvom úseku cesty. Dôležitá je tu lehota, v ktorej je možné reklamovať tieto náklady, ktorá je iba 21 dní od dátumu doručenia batožiny.

Náhrada za škodu stratenej batožiny

Batožina sa hľadá po dobu 21 dní, a pokiaľ nie sú nájdená, sú považované za stratené. V tomto prípade možno požadovať od dopravcu náhradu majetkovej škody za batožinu a jeho obsah s prihliadnutím na opotrebenie.

Celková náhrada za stratené batožinu po uplynutí lehoty 21 dní je obmedzená čiastkou 1131 SDR (zvláštnych práv čerpania), čo je približne 1300 eur. Škodu zo batožinu strateného, ​​či tiež poškodeného alebo chýbajúceho obsahu v batožine, možno preplatiť  do dvoch rokov od dátumu letu voči dopravcovi na prvom alebo poslednom úseku.

 

 

Žiadosť o kompenzáciu on-line

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!