Pozemná technika

Pozemná technika

Nie nadarmo sa hovorí do tretice všetko dobré - a tak aby sme mali odbavenie lietadiel kompletné, je tento článok venovaný letiskovej prevádzkovej technike.  Bez letiskovej prevádzkovej techniky by sa totiž žiadne letisko nezaobišlo!  Viete, ktoré vozidlá sú dôležité a akú úlohu zohrávajú v odbavení lietadla?

Keď už máte odbavenú batožinu, prešli ste bezpečnostnou kontrolou a čakáte na odlet v GATE, môžete mimo lietadla na ploche vidieť i ďalšie vozíky a autíčka ... .a to je práve tá pozemná letisková technika :-). 

Pozemná letisková technika zahŕňa naozaj veľký sortiment vozidiel, ktoré slúžia práve k odbaveniu lietadla medzi jednotlivými letmi. Táto technika je potrebná pre nakládku a vykládku batožiny a cestujúcich, k údržbe a uprataniu lietadla, doplneniu paliva, vody, cateringu, upratania toaliet a následnej prehliadke.

Hneď po príchode lietadla na stanovište dôjde k zaklineniu pneumatík lietadla klinom a ihneď potom sa okolo lietadla začne hemžiť a striedať veľa špeciálnych vozidiel.

K výstupu cestujúcich sa používajú buď nástupné mosty alebo autobusy - aj toto je pozemná technika.  Ďalej sa používajú vozíčky na kufre, ktoré ich odvážajú do triediarne batožín.  Cisterny, ktoré majú za úlohu doplniť do lietadla vodu a palivo.  K upratovaniu toaliet sa používa takzvaný lavatory service vehicle, ktorý odsaje obsah toaliet.

Medzi ďalšie vozidlá patria ďalej ťahače k   presunu ťažkých vecí, pásy, ktoré nakladajú tovar do lietadla, vozidlá s cateringom a dôležitú úlohu zohráva pushback.  Pushback je malé vozidlo, ktoré vytlačí lietadlo zo stanovišťa. V zimnom období sa používajú tzv. Anti-icyng vozidlá, ktoré striekajú odmrazovaciu kvapalinu na lietadlo.  Ale to už všetci viete, pretože to bolo našou predošlou témou.

Žiadosť o kompenzáciu on-line

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!