Technické odbavenie lietadiel

Technické odbavenie lietadiel

V minulom článku ste sa dozvedeli, ako prebieha odbavovací proces, ktorý musí absolvovať každý cestujúci. Odbavený musí byť nielen cestujúci, ale aj lietadlo. Viete teda ako prebieha také technické odbavenie a čo všetko je k nemu potrebné?

Technické odbavenie zahŕňa niekoľko operácií ako je fyzické odbavenie lietadla, plnenie paliva, vyloženie a naloženie zapísanej batožiny, nástup a výstup cestujúcich letiskovými mostmi alebo autobusmi.

Krok za krokom, ako prebieha odbavenie lietadla s technickým odbavením

Po príchode lietadla na určené miesto dôjde k založenie hlavného podvozku klinmi. Príchod lietadla je buďto riadený vozidlom "Follow me" alebo je navádzanie pomocou automatického navádzacieho systému letiska. Potom dôjde k prisunutiu schodov, mostov alebo cestujúci putujú do terminálu autobusmi.

Aby si lietadlo "oddýchlo" je pripojené k pomocnému zdroju elektrickej energie. Potom dôjde k otvoreniu dverí, kedy týmto úkonom končí doba letu. Čas, kedy dôjde k otvoreniu dverí od lietadla je veľmi dôležitý v prípade, keď má let meškanie. Ak bol let zmeškaný viac ako 3 hodiny a meškanie nespôsobila mimoriadna okolnosť (počasie, obmedzenie zo strany riadenia letovej prevádzky ..), má cestujúci nárok na kompenzáciu.

Za súčasného vystupovanie cestujúcich už dochádza k vykládke batožiny. Tá sa vykonáva buď samostatne - vyloženie kúsok po kúsku, alebo po paletách či kontajneroch. Nasleduje upratovanie lietadla upratovacou čatou vrátane dezinfekcie. Dôkladné vyčistenie celého lietadla vrátane dezinfekcie, ktorá je nevyhnutná, aby sa zabránilo šíreniu infekčných ochorení. Dôjde k odčerpaniu obsahu toaliet a doplnenie pitnej vody. Súčasťou technického odbavenia je samozrejme doplnenie paliva.

Pri klasických leteckých dopravcoch je tiež doplňovaný catering - jedlo, ktoré je cestujúcemu podávané na tých skvelých malých táckach. :-) Posledná činnosťou je technická kontrola lietadla a ak je všetko v poriadku, je lietadlo pripravené na štart . Lietadlo sa odpojí od pozemného zdroja elektrickej energie, dôjde k odtiahnutie schodov či mostov a pomocou takzvaného pusk-backu je lietadlo vytlačené zo stojančeky a tadáááá môže sa letieť!

 

Žiadosť o kompenzáciu on-line

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!