Prestup na nadväzný let - na čo nezabudnúť, aby prestup prebehol hladko?

Prestupovanie na nadväzný let môže byť niekedy naozaj dobrodružné - zvlášť v prípadoch, keď máte strach z toho, že nestihnete prestúpiť a zostanete tak v polovici cesty. Ak sa chystáte cestovať do vzdialenejších končín sveta je pravdepodobné, že vás neminie let s prestupom. V tom prípade je niekoľko vecí, na ktoré je dobré myslieť, aby ste predišli celému radu problémov.

Minimálny čas na prestup (minimum connection time, MCT)

Minimálny čas na prestup je údaj, ktorý by si mal každý, kto letí s prestupom na nadväzný let veľmi dobre strážiť. Ide o údaj, určujúci aká je najkratšia možná doba na prestup z jedného letu na druhý. Každé letisko si minimálny čas na prestup určuje samo, takže malé letiská  budú mať logicky minimálny čas na prestup kratší, než tie veľké. Tento čas však nie vždy korešponduje s realitou, môže sa teda stať, že aj keď budete mať na prestup viac času, než je minimálny čas na prestup, napriek tomu lietadlo nestihnete. 

Letiská a ich minimálne časy na prestup

To, aký veľký je minimálny čas na prestup, závisí od veľkosti letiska. Jednotlivé letiská majú často minimálnych časov niekoľko - jeden čas je pre prestup v rámci jedného terminálu, iná je doba, pokiaľ sa cestujúci musia presúvať medzi terminálmi. Rozdielne minimálne časy sú aj pre lety v rámci Schengenského priestoru a mimo neho. Na letisku v Mníchove je minimálny čas na prestup 35 - 45 minút,  vo Frankfurte je to pre medzinárodné lety 45 minút, v Dubaji 60 minút, v Paríži 90 - 120 minút a v Šanghaji je minimálny čas na prestup 2 hodiny v rámci jedného terminálu, ak sa cestujúci presúvajú medzi terminálmi, je to až 2,5 hodiny. Londýnske letisko Heathrow má rozpätie pre minimálny čas na prestup 60 - 105 minút. Opäť záleží na tom, či ide o prestup v rámci jedného terminálu (a i tam sa minimálne časy pre jednotlivé terminály líšia, napr. na termináli 2 to je 60 minút a na termináli 3 je minimálny čas 70 minút), či medzi terminálmi, kde sa cestujúci prepravujú autobusom.

Koľko času na prestup budem reálne potrebovať?

Hoci má letisko určený minimálny čas na prestup, určite je lepšie mať väčšiu časovú rezervu. Existuje mnoho faktorov, ktoré vás môžu zdržať, čo vo finále môže zaviniť, že vám nadväzný let odletí. V prvej rade je treba myslieť na to, že let môže mať aj malé meškanie rádovo niekoľko minút, spôsobené napríklad preplnením vzdušného priestoru. Aj malé zdržanie môže mať fatálne následky, naviac v takom prípade nie je nárok na finančnú kompenzáciu. Ďalej je dobré zohľadniť veľkosť letiska, na ktorom budete prestupovať - na veľkých letiskách sa cestujúci medzi terminálmi dopravujú autobusmi, na ktoré je potrebné čakať. Ak naviac letisko nepoznáte, hrozí, že zablúdite a chvíľu potrvá, kým nájdete správny gate. Nezabúdajte ani na to, že vás na letisku bude čakať ďalšia bezpečnostná kontrola. Bezpečnostnej kontrole často predchádzajú dlhé rady, zvlášť na veľkých letiskách, kde v podobný čas odlieta viac lietadiel a množstvo cestujúcich má rovnako ako vy, namierené práve na bezpečnostnú kontrolu. Pred odletom si tiež zistite, či sa na prestupe nebudete musieť znovu odbaviť. V takom prípade strávite čas čakaním na kufor a potom budete musieť čakať na jeho opätovné odbavenie. Často vás táto procedúra minie a vy sa so svojou batožinou uvidíte až v cieľovej destinácii. Ak však letíte s nespolupracujúcimi dopravcami, môžete sa stretnúť s niekoľkonásobným odbavovaním. Okrem toho tiež zvážte ďalšie okolnosti, ktoré by mohli presun na letisku spomaliť. To môžu byť napríklad zdravotné komplikácie, ktoré obmedzujú pohyb, ako zlomená noha, alebo hoci aj tehotenstvo. Ťažkosti s rýchlejšou chôdzou nemusíte mať len vy, nezabúdajte ani na tých, ktorí cestujú s vami. Pomalšie sa pohybujú aj starší ľudia, či deti. Skrátka ešte pred nákupom letenky je dobré si premyslieť, čo všetko by vás na prestupe mohlo zdržať a koľko času reálne na prestup budete potrebovať. Dostatočná časová rezerva je pri prestupe dôležitá.

Garantovaný versus negarantovaný prestup

Prestup na nadväzný let môžete mať buď garantovaný alebo negarantovaný. Rozdiel je v tom pomerne zásadný! Ak hovoríme o garantovanom lete, ide o let, ktorý je v rámci jednej rezervácie. To znamená, že celá cesta, skladajúca sa z niekoľkých letov je na jednej letenke a to, aby cestujúci nadväzný let stihol, teda aby bol dodržaný minimálny čas na prestup, "kontroluje" systém už pri nákupe letenky. O negarantovanom lete hovoríme vo chvíli, kedy je cesta do cieľovej destinácie "poskladaná" z niekoľkých na sebe nezávislých letov. To je napríklad v prípade, že si cestujúci jednotlivé lety plánuje sám, alebo keď letí s leteckými spoločnosťami, ktoré spolu nespolupracujú. V tom prípade je nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť tomu, koľko času je na prestup, a či nie je kratší než minimálny čas na prestup. Všetky riziká, predovšetkým zmeškanie nadväzného letu, si cestujúci znáša sám.

Kedy mám nárok na finančnú kompenzáciu?

Ak dôjde k zmeškaniu nadväzného letu kvôli meškaniu letu predošlého, ktorý bol zavinený dopravcom a nejde o meškanie kvôli počasiu, politickej nestabilite, štrajku, bezpečnostným opatreniam, či riadeniu letovej prevádzky, mal by cestujúci mať nárok na finančnú kompenzáciu. Dôležitou podmienkou však je, aby išlo o garantovaný let, teda aby bol celý let v rámci jednej rezervácie na jednej letenke! K tomu, aby cestujúci získal finančnú kompenzáciu je ďalej dôležité, s akou leteckou spoločnosťou cestuje a na ktorom letisku prestupuje. Ak sú splnené vyššie uvedené podmienky a ide o dopravcu, ktorý má registráciu výkonného dopravcu udelenú v EÚ, nárok na finančnú kompenzáciu cestujúci má a nezáleží na tom, odkiaľ letí a na ktorom letisku prestupuje. Samozrejme ak ide  o mimoeurópskeho dopravcu, cestujúci dostane odškodnenie len v prípade, že let, na ktorom vzniklo meškanie, štartoval z letiska v EÚ.
 
Ako by to vyzeralo v praxi? Vezmime si napríklad let Praha - Kapské Mesto s prestupom v Dubaji. Pri ceste z Prahy do Kapského Mesta má kvôli dopravcovi prvý let meškanie a cestujúci kvôli tomu nestihnú let Dubaj - Kapské Mesto. V tom prípade má cestujúci nárok na finančnú kompenzáciu a nezáleží na tom, s ktorým dopravcom z Prahy letel. Ak rovnaká situácia nastane pri ceste späť, teda let z Kapského Mesta mešká a lietadlo Dubaj - Praha odletí, cestujúci nemajú nárok na finančnú kompenzáciu.
 
Okrem finančnej kompenzácie letecký dopravca by mal cestujúcim, ktorí zmeškajú nadväzný let, zaistiť náhradný let v najbližšom možnom termíne a ďalej im poskytnúť starostlivosť ako je občerstvenie a dva telefonáty či emaily, prípadne ubytovanie v hoteli.
 

Žiadosť o kompenzáciu on-line

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!