Problémy s letom? Práva cestujúcich upravuje európske nariadenie č. 261/2004.

Problémy s letom? Práva cestujúcich upravuje európske nariadenie č. 261/2004.
Pri vymáhaní finančných kompenzácií za oneskorený alebo zrušený let sa riadime Nariadením európskeho parlamentu a rady (ES) č. 261/2004. Práve toto nariadenie stanovuje, aké povinnosti má letecký dopravca voči cestujúcim vo chvíli, kedy je ich let zrušený, významne oneskorený alebo je im odopretý nástup na palubu. Jednoducho povedané: pokiaľ máte problémy s letom - či už ide o meškanie, zrušenie letu, alebo v menej častých prípadoch o to, že vás personál nevpustí na palubu alebo Vám je zmenená prepravná trieda, Nariadenie č. 261/2004 upravuje, kedy za tieto nepríjemnosti môžete dostať finančnú kompenzáciu a kedy nárok na odškodnenie nevzniká.
 
Nariadenie hlavne hovorí o tom, že nárok na odškodnenie má cestujúci v prípade, keď let mešká alebo je zrušený z dôvodu, ktorý mohli letecké spoločnosti ovplyvniť - najčastejšie tak ide napríklad o technickú poruchu na lietadle. Naopak, leteckí dopravcovia nevedia rozkázať „vetru a dažďu“: ak teda let mešká alebo je zrušený kvôli počasiu, či iným udalostiam, ktoré sa nedajú ovplyvniť, ako napr. živelným katastrofám, teroristickým útokom alebo štrajkom, cestujúci nárok na odškodnenie nemá. Okrem toho Nariadenie hovorí o tom, kedy má cestujúci tzv. "nárok na starostlivosť" a v akom rozsahu. Ide o to, kedy má letecký dopravca poskytnúť občerstvenie a kedy by už mal cestujúcim zaistiť hotel a dopravu do hotela.
 
Kto by sa ale mal nariadením riadiť? Vzhľadom na to, že ide o nariadenie EÚ, vzťahuje sa na leteckých dopravcov, ktorí sídlia v Európe. Ak ide o dopravcu, ktorý má sídlo mimo kontinent, kompenzáciu by mal vyplatiť len pokiaľ odlieta z európskeho letiska. Napríklad ak letíte so spoločnosťou sídliacou v Amerike a cestujete z Prahy do New Yorku, v prípade meškania letu nárok na finančnú kompenzáciu máte. Ak by ste však leteli s rovnakým dopravcom z New Yorku do Prahy, pri meškaní letu nárok na odškodnenie nevzniká.
 
V prípade, že nie ste si istý, ako to s meškaním letu bolo, určite odporúčame venovať niekoľko minút vyplneniu nášho formulára a my následne zistíme, či nárok na kompenzáciu máte alebo nie.
 

Žiadosť o kompenzáciu on-line

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!